Andi Tubin

Vandeadvokaat

 

Telefon: +372 5853 2802
E-post: andi@purntubin.ee

 

Olulisemad tegevusvaldkonnad

Juriidiline nõustamine, vaidluste kohtuväline lahendamine ning esindus kõigis kohtuastmetes tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetlustes, samuti pankroti- ja täitemenetluses. Esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Asjaõigus
Võlaõigus
Tööõigus
Ühinguõigus
Tsiviilkohtumenetlus
Täitemenetlus
Väärteomenetlus

Kriminaalmenetlus

Esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus

 

Haridus

2012.a: Tartu Ülikooli õigusteaduskond M.A.
2010.a: Tartu Ülikooli õigusteaduskond B.A.

 

Ametialane karjäär

2017.a - Advokaadibüroo Pürn & Tubin, vandeadvokaat
alates 01.12.2015.a - Advokaadibüroo LEX Legal, vandeadvokaat
2015.a - Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, vandeadvokaat
2013.a - Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, advokaat
2012.a - Advokaadibüroo CASUS, jurist
2011.a - praktika Tartu Maakohtus

 

Näiteid Riigikohtu praktikast

Tsiviilasjad
-kliendi (töötaja) edukas esindamine pikaaegses (2013.a-2016.a) töövaidluses tööandja kahju hüvitamise nõudes töötaja vastu: 2-13-31053/40

 

Haldusasjad
-kliendi esindamine vaidluses Tartu Vanglaga vahistatu (kliendi) elukaaslasega pikaajalise kokkusaamise keelu õiguspärasuse üle: 3-14-51567/55; riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus 3-14-51567/56

-kliendi esindamine teistmismenetluses vaidluses Tartu Vanglaga vahistatu (kliendi) elukaaslasega pikaajalise kokkusaamise keelu õiguspärasuse üle: 3-14-51567/70; riigikohtunike Julia Laffranque`i ja Nele Parresti eriarvamus: 3-14-51567/71; riigikohtunik Ivo Pilvingu täiendav arvamus: 3-14-51567/72

 

Euroopa Inimõiguste Kohus
-kliendi esindamine asjas 12222/18 Toomik vs Estonia.

 

Väärteoasjad
-kliendi esindamine väärteomenetluses vaidluses veoloa vorminõude üle: 3-1-1-111-13
-kliendi edukas esindamine väärteomenetluses nn „kaalutrahvi“ asjas: 3-1-1-68-13
-kliendi edukas esindamine väärteomenetluses vaidluses kaitsjatasu suuruse mõistlikkuse üle: 3-1-1-98-16

-kliendi edukas esindamine väärteomenetluses vaidluses teistkordse
joobes juhtimise eest juhtimisõiguse äravõtmise põhjendatuse üle: 4-18-821

 

Kriminaalmenetlus
-klientide edukas esindamine teistmismenetluses (klientide maksukuriteos süüdimõistmise tühistamine): 1-14-189/65